Etyka

Grupa Pöttker jest reprezentowana na całym świecie, również w miejscach, gdzie występują różne uwarunkowania kulturalne, społeczne i prawne. Każda lokalizacja może sama określić środki, które najlepiej korespondują z miejscowymi warunkami i spełniają zdefiniowane cele. Kluczowe elementy wytycznych oraz aktualne cele Grupy zostały wymienione poniżej.

Następujące zasady stanowią podstawę naszej działalności biznesowej:

 • Oszczędne wykorzystanie zasobów, w szczególności energii, wody i pozostałych surowców. Odbywa się to w procesach zamkniętych.
 • Minimalizacja obciążeń dla środowiska naturalnego w ramach efektywności ekonomicznej. Dlatego ekologiczność naszych produktów i produkcji stanowi jeden z najważniejszych celów w zakresie ochrony środowiska.
 • Przestrzeganie wszystkich ustaw i przepisów w zakresie ochrony środowiska i BHP.
 • Aktywna i otwarta polityka informacyjna wobec naszych pracowników, naszych partnerów biznesowych, urzędów i opinii publicznej stanowi warunek opartej na zaufaniu współpracy w obrębie przedsiębiorstwa i poza nim.
 • Unikanie obciążeń środowiska naturalnego ma pierwszeństwo przed ich usuwaniem, np. podczas obróbki aluminium stosuje się program optymalizujący ilość odpadów przy cięciu w celu maksymalnego wykorzystania materiału.
 • Omawianie z naszymi dostawcami zastosowania ekologicznych materiałów do produkcji i komponentów, np. w obszarze stali wstępnie ocynkowanej stosujemy wyłącznie stal wysokogatunkową z ocynkiem bezołowiowym.
 • Prawidłowa utylizacja odpadów z podziałem na grupy materiałowe.
 • Celem naszej produkcji, w ramach której powstają nasze wyroby, jest efektywność energetyczna, zdolność do recyklingu oraz minimalizacja oddziaływań na środowisko naturalne. Większość naszej energii elektrycznej wytwarzamy z wykorzystaniem własnej instalacji solarnej.
 • Każdy pracownik przedsiębiorstwa przyczynia się do realizacji naszej polityki środowiskowej. Dlatego uzasadnione jest założenie, że każdy – od ucznia zawodu po prezesa firmy – wnosi swój wkład w ochronę środowiska.
 • Kadra zarządzająca jest zobowiązana do udostępnienia zasobów i systemów, tak aby zapewnić warunki, w których nasze wytyczne środowiskowe oraz istotne procedury zostaną przekazane, a niezbędne treningi udostępnione wszystkim pracownikom, pracownikom tymczasowym i dostawcom.
 • Szanujemy każdy wkład pracowniczy w nasz sukces.
 • Wytyczne naszej polityki w zakresie jakości i środowiska są wiążące.