Nagroda Gospodarcza 2017

W dniu 13.03.2017 r., o godz. 19:45 nadeszła niespodziewana wiadomość: przedsiębiorstwo Pöttker GmbH otrzymało Nagrodę Gospodarczą 2017, przyznaną w ramach 8. Forum Gospodarczego Volksbank. Co roku wyróżnienie otrzymuje przedsiębiorstwo, które ma szczególne zasługi dla lokalnej gospodarki. Różne aspekty mają decydujące znaczenie przy wyborze: zrównoważony rozwój, związki lokalne i międzynarodowe, innowacje i oczywiście sukces gospodarczy. Wszystkie te czynniki są zdaniem jury w dużym stopniu obecne w firmie Pöttker GmbH.

Jesteśmy bardzo dumni z tego wyróżnienia, które jednocześnie staje się dla nas źródłem motywacji na przyszłość.