Lokacije

Kada bi mogli, doveli bi ceo svet za jedan sto. Šta nam ostaje? Blizu koliko je moguće biti našim klijentima. Kao kontakt osoba, davalac ideja i producent za fleksibilna rešenja, koja oduševljavaju. Sa naših pet distributivnih centara u Evropi i Americi, Jugoistočnoj Aziji kao daljnem težištu distribucije i zastupanja u preko 40 zemalja nudimo servis kojeg naši klijenti zaslužuju. Želimo otvoriti nove svetove, za vaše proizvode i vaše mogučnosti.